VEČ PODATKOV

O APLIKACIJI

Aplikacija eJN omogoča pregledno in hitro izvedbo vseh postopkov javnih naročil.

Postopki javnih naročil

Aplikacija eJN omogoča elektronsko vodenje procesa javnega naročanja:

  • avtomatska izdelava potrebnih dokumentov s strokovno pripravljenimi vsebinami,
  • vzpostavljena evidenca naročil,
  • nadzor nad izvajanjem naročil,
  • vodenje skozi potrebne korake postopka,
  • možnost kolaboracije pri izvajanju postopka,
  • sledenje veljavnosti pogodb,
  • možnost elektronskega potrjevanja dokumentov,
  • možnost “ponovitve” že izvedenega postopka.

Vodenje skozi postopek

Aplikacija vodi evidenco o vseh izpeljanih postopkih in postopkih, ki so še v teku, tako da je uporabnik na pregleden način vedno seznanjen v kateri fazi je posamezen postopek. Vse faze postopka si smiselno sledijo, tako da uporabnik vedno ve kaj mora še storiti za uspešen zaključek postopka.

Vse vsebinske predloge so pripravili in jih sproti urejajo in dopolnjujejo pravni strokovnjaki s področja javnih naročil. Vsebine se sproti usklajujejo tako s prakso Državne revizijske komisije kot tudi s spremembami zakonodaje. Vsebinske predloge so pripravljene za vse faze postopkov (navodila, vzorčni razpisni pogoji, obrazci, pogodbe, dopisi, ipd.) in vrste naročil (blago, storitve, gradnje).

Video predstavitev